Svet staršev

 

Svet staršev je organ, ki zagotavlja organiziran interes staršev posameznega oddelka. Vsak oddelek ima enega predstavnika in njegovega namestnika,ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Starši posredujejo predstavniku svoje elektronske naslove za medsebojno sodelovanje. Delovanje Sveta staršev ureja notranji akt vrtca: POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV.

Naloge Sveta staršev:

-          Obravnava predlog LDN in poročila o realizaciji LDN,

-          rešuje pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

-          potrdi in predlaga nadstandardne programe vrtca,

-          obravnava predloge in pobude staršev z roditeljskih sestankov,

-          predlaga rešitve za tekočo problematiko.

 

 

 

 

 

 • Publikacija
 • Jedilnik
 • Svet staršev
 • Kontakt

  ENOTA CENTER
  Tel: 031/ 371 200
  E-mail: levcek@levcek.si

  ENOTA SLOMŠEK
  Tel: 031/ 742 400
  E-mail: slomsek@levcek.si

  ENOTA VOJNIK
  Tel: 031/ 371 900
  E-mail: vojnik@levcek.si