Vpis

 

Vpis novincev poteka vso šolsko leto. Starši, ki želijo vpisati otroka v vrtec, oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na sedežu vrtca in na njegovi spletni strani.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok, na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok vrtca Danijelov levček.

Za novo šolsko leto se izvede postopek sprejemanja otrok do 31. marca. Večina otrok se v vrtec vključi meseca septembra, kasneje pa na podlagi prostih mest.

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec (sklenitev medsebojne pogodbe; predložitev zdravniškega potrdila o tem, da se otrok lahko vključi v institucionalno varstvo; za otroke s posebnimi potrebami se priloži odločba o usmeritvi …).

Za sprejem otrok in njihovo čim lažje vključevanje,  v mesecu juniju izvedemo informativni roditeljski sestanek za starše novincev ter opravimo individualne razgovore s starši novincev o otrokovih posebnostih in načinu uvajanja.

 • Obrazci
 • Pravilnik za sprejem
 • Obvestila
 • Kontakt

  ENOTA CENTER
  Tel: 031/ 371 200
  E-mail: levcek@levcek.si

  ENOTA SLOMŠEK
  Tel: 031/ 742 400
  E-mail: slomsek@levcek.si

  ENOTA VOJNIK
  Tel: 031/ 371 900
  E-mail: vojnik@levcek.si