Osnovni podatki o vrtcu

Zasebni katoliški Vrtec Danijelov levček je organizacijska enota Opatijskega zavoda Celje, ki deluje od leta 2002. Ustanoviteljica Zavoda je Opatijsko-mestna župnija Celje. Vrtec se je nato postopoma širil in odpiral nove enote. Matični enoti vrtca – enoti Center se  je leta 2008 pridružila enota Slomšek in naslednje leto, lata 2009 še enota Vojnik.  Znotraj posameznih enot je vrtec odpiral dodatne oddelke, vse do leta 2016. Danes imamo v vseh treh enotah vrtca 11 oddelkov, v katere je vključenih približno 18o otrok.

Ime zavoda: OPATIJSKO -  MESTNI ŽUPNIJSKI ZAVOD SV. DANIJELA CELJE
Sedež zavoda: SLOMŠKOV TRG 2, CELJE

Direktor zavoda : MARJAN JEZERNIK

DŠ: 33051879

Matična št. 1639412000

Reg. Št.: 5503044736

Šifra dejavnosti: 80.101

TRR: SI56 0483 5000 3328 612 – NOVA KBM

OE VRTEC DANIJELOV LEVČEK

RAVNATELJICA: Renata Koštomaj

Sedež vrtca:  Aškerčeva 7a, 3000 Celje

Telefon: 03/42 88 700

E-mail: levcek@levcek.si

Spletni naslov: www.levcek.si

KONTAKTI:

Ravnateljica: Renata Koštomaj

Gsm: 031 795 300

renata@levcek.si

Tajništvo (plačila vzgojnin)

vsak delovnik med 07.00-10.00 uro
Telefon: 03/42 88 700
levcek@levcek.si

 • Osnovni podatki o vrtcu
 • Program vrtca
 • Enote vrtca
 • Katalog IJZ
 • Razpisi
 • Kontakt

  ENOTA CENTER
  Tel: 031/ 371 200
  E-mail: levcek@levcek.si

  ENOTA SLOMŠEK
  Tel: 031/ 742 400
  E-mail: slomsek@levcek.si

  ENOTA VOJNIK
  Tel: 031/ 371 900
  E-mail: vojnik@levcek.si