Razpisi

RAZPIS: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK

V vrtcu Danijelov levček razpisujemo prosto delovno mesto za :

vzgojitelja predšolskih otrok , za določen čas, polni delovni čas (40 ur/teden), nadomeščanje začasno odsotne delavke. Kandidati naj imajo zaključeno Pedagoško fakulteto in pridobljen naziv  diplomirani vzgojitelj predšolske vzgoje, ter opravljen strokovni izpit. Pisne vloge z dokazili pošljite na naslov : VRTEC DANIJELOV LEVČEK, Aškerčeva 7/a, 3000 CELJE  s pripisom: »Prijava na prosto delovno mesto vzgojitelja« v času od 23.1.2019 do vključno 25.1.2019. V vlogi naj bo naveden elektronski naslov za obveščanje

 • Vizija in poslanstvo
 • Program vrtca
 • Enote vrtca
 • Katalog IJZ
 • Razpisi
 • Kontakt

  ENOTA CENTER
  Tel: 031/ 371 200
  E-mail: levcek@levcek.si

  ENOTA SLOMŠEK
  Tel: 031/ 742 400
  E-mail: slomsek@levcek.si

  ENOTA VOJNIK
  Tel: 031/ 371 900
  E-mail: vojnik@levcek.si