Program vrtca

 

Vrtec Danijelov levček izvaja DNEVNE PROGRAME, ki trajajo od šest do devet ur in so namenjeni otrokom od 11 meseca starosti do vstopa v šolo.

Predšolska vzgoja v vrtcu poteka v dveh starostnih obdobjih:

*         Prvo obdobje – otroci v starosti od enega do treh let,

*         drugo obdobje otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

Vzgojno delo v vrtcu poteka v oddelkih, ki jih oblikujemo na začetku šolskega leta v skladu z Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Otroci so lahko razporejeni v naslednje vrste oddelkov:

*         Starostno homogene oddelke – otroci enake starosti – razpon enega leta,

*          starostno heterogene  otroci različne starosti od 1. do 3. leta ali od 3. do 7. leta

*         kombinirane oddelke – otroci različne starosti od 2. do 4. leta.

 

Vrtec deluje po Kurikulu za vrtce, pri svojem delu pa združuje tradicionalne krščanske  vrednote in sodobne pristope v vzgoji in izobraževanju.

Vsa naša področja delovanja krepijo identiteto vrtca, ki je v tem, da smo zasebni katoliški vrtec, kar se izraža, ne le z besedami, ampak predvsem z dejanji, ki jih v sklopu obogatitvenih dejavnosti uresničujemo preko verskih vsebin.

Otrokom omogočamo pogoje, da se seznanijo:

·         S pomenom verskih praznikov in praznovanj ter pripravami nanje,

·         z verskimi simboli,

·         s Svetim pismom in osnovnimi molitvami,

·         z različnimi svetniki.

Trenutki pred kosilom so srčika dogajanja v našem vrtcu, zato otroke navajamo tudi na to, da se znajo umiriti, počakati in aktivno sodelovati pri zahvali.

Z lastnim vzgledom dajemo otrokom vzor krščanskih in drugih vrednot: sočutje, solidarnost, odgovornost, pravičnost, spoštljivost.

 

Naše osnovno vodilo je: Z LJUBEZNIJO ZA OTROKE.

 

 

 

 • Vizija in poslanstvo
 • Program vrtca
 • Enote vrtca
 • Katalog IJZ
 • Razpisi
 • Kontakt

  ENOTA CENTER
  Tel: 031/ 371 200
  E-mail: levcek@levcek.si

  ENOTA SLOMŠEK
  Tel: 031/ 742 400
  E-mail: slomsek@levcek.si

  ENOTA VOJNIK
  Tel: 031/ 371 900
  E-mail: vojnik@levcek.si