Program vrtca

Vrtec Danijelov levček izvaja DNEVNE PROGRAME, ki trajajo od šest do devet ur in so namenjeni otrokom od 11 meseca starosti do vstopa v šolo.

Vrtec deluje po javno veljavnem programu KURIKULUM ZA VRTCE  ki predstavlja kakovostno podlago za profesionalno  delo in temelji predvsem na zagotavljanju enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka in ob upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj iz katerih se otrok uči.

V okviru Kurikuluma  smo odprti za uveljavljanje različnih posebnosti okolja, otrok ter staršev in upoštevanje skupinskih razlik  in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje.

Kurikulum za vrtce vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.

Zapisani cilji pri posameznih področjih dejavnosti predstavljajo okvir, znotraj katerega so vsebine in dejavnosti strokovna ponudba vzgojiteljem. Na ravni izvedbenega kurikula vzgojitelji predlagane vsebine in dejavnosti na različne načine povezujejo, dograjujejo in dopolnjujejo, pri tem pa so kot izhodišče postavljene otrokove razvojne značilnosti,  potrebe, želje, znanja, kakor tudi razvojne značilnosti in potrebe skupine otrok.

 

 

 

 

 • Osnovni podatki o vrtcu
 • Program vrtca
 • Enote vrtca
 • Katalog IJZ
 • Razpisi
 • Kontakt

  ENOTA CENTER
  Tel: 031/ 371 200
  E-mail: levcek@levcek.si

  ENOTA SLOMŠEK
  Tel: 031/ 742 400
  E-mail: slomsek@levcek.si

  ENOTA VOJNIK
  Tel: 031/ 371 900
  E-mail: vojnik@levcek.si